A A A

Rzewuska & Rzewuska sp. z o.o. zajmuje się usługami księgowymi od kwietnia 2005 roku.

Firma jest zarządzana przez osobę posiadającą uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudnia i współpracuje z osobami posiadającymi długoletnią praktykę księgową. Gwarantuje swoim Klientom profesjonalną obsługę idywidualnie dostosowaną do ich potrzeb.


Usługi naszego biura skierowane są do małych i średnich podmiotów gospodarczych: spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na podstawie ksiąg handlowych lub KPIR.

 

W pracy wykorzystujemy programy komputerowe na bieżąco uaktualniane, jak również korzystamy z internetowych form kontaktu z klientem. Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług w PZU.